Atatürk'ün Güneş Dil teorisini kanıtladım !Gobeklitepe'yi Kim Yapti?

Göbeklitepe'yi kim inşa etti?


Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

E-KİTAP: PDF FORMATINDA SÜMER TÜRKLERİ: UYGARLIĞIN SİBİRYA'DAN MEZOPOTAMYA'YA YOLCULUĞU


Göbeklitepe'yi inşa edenler: Göbeklitepe, Sümerler ve Sibirya'dan, Orta Asya'dan göçler


Atatürk'ün Güneş Dil teorisinin genel hatlarını, Atatürk'ün izinden giderek, Gezi'den 2 ay sonra, Ağustos 2013'te, yaklaşık bir senelik yarı-zamanlı bir çalışma sonunda kanıtladım. Kanıtım temel dil buluşlarıma, ve bu teorinin ikizi Türk Tarih Tezi'ne dayanıyordu. Yine de, dil çalışmalarım araştırmalarımın sadece küçük bir bölümüydü. Dil çalışmalarıma ilaveten, mitolojik, ve arkeolojik bulgulardan ve 2013'e kadar yapılmış genetik araştırmalardan yararlanmıştım. Son beş altı sene daha yoğun çalışarak, başta dil olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımı derinleştirdim, özellikle de arkeogenetik alanında Türkiye'de bilinmeyen ve konuşulmayan ancak uluslararası alanda yayınlananan makalelerdeki bilgileri de dahil ettim. En önemlisi bu bilgileri Türk Tarih tezi ve Güneş Dil Teorisi çerçevesinde değerlendirdim. Maalesef bu alanda çalışan kimse yok Türkiye'de.

Nisan 2016'da yayınlamaya başladığım Sumerian Turks, Sun Language ve End Capitalism sitelerimi Emek Sinemasini Yaşatalım sitemde, mesaj listesinde, ve twitter hesaplarımda duyurdum. Güneş Dil teorisini ispat ettiğimi de geçtiğimiz üç sene içinde defalarca duyurdum.

Kimse ilgilenmedi, ki zaten beklediğim bir tepkiydi, çünkü Türkiye'de gerçek Atatürkçü ve solcu yok sayılır. Kendini Atatürkçü sayanlar da olumsuz tepki verdiler, hatta alenen karşı çıktılar, hiç bir yazımı okumadan! Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak tüm partilerde ve toplumda sıradan bir durum ama çirkin yanıtlar, milliyetçi geçinen eski veya yeni MHPcilerden, "Kemalist devrim" lafını sakız etmiş 7 Haziran 2015 sonrası Neocon işbirlikçisi Vatan Partisi'nin üyeleri ve sempatizanları dahil, "Kemalist" görünmeye çalışan çevrelerden geliyor. Söylemeye bile gerek yok ama söylemezsem olmaz, Batı devşirmesi liboşlardan, HDPci vb.lerden de!

Atatürk önce Türk Tarih ve Dil kurumlarını kurdu. Hemen ardından da tarihimizin en önemli devlet bankası Sümerbank'ı. İsim tabii ki Sümer uygarlığını halka tanıtmak içindi.

Bugün Türkiye'de değil bankaya isim vermek, benim haricimde Sümerler üzerine websitesi bile hazırlayan yok, çünkü alayı çakma Atatürkçü:

Ulusal Kanal, Aydınlık ve mensuplar örgütü olan Aydınlıkçılık ve destekçileri, Odatv, Sözcü, Sinan Meydan, Doğu Perinçek, Yılmaz Özdil, Cengiz Özakıncı, Sadık Usta, Kemal Üçüncü, Osman Karatay, Ahmet Bican Ercilasun, Ahmet Taşağıl ve benzerleri dahil. Ya Batı yalanlarını tekrar ediyorlar ya da takipçilerinin hoşuna gidecek boş laflar konuşuyorlar. Tamamen bilgisiz oldukları bu konularda Sümerler Türk değil diyerek bilinçli olarak BATI emperyalizminin işbirlikçiliğini yapıyorlar (Perinçek gibi), araştırılmasını dahi istemiyorlar. Türkiye'de gerçek Atatürkçü olmadığına dair sayısız kanıt var, Sümer tarihine ilgisizlik de bunlardan biri. Sümerlerin Türk olmasının ötesinde, insanlık tarihinin bu ilk büyük uygarlığına ilgi de yok.

Bunlar Batı'ya sallarlar ancak bu konuların bilinçli olarak üzerinin örtüldüğü Batı'da bile daha fazla çalışma yapılıyor. Bu araştırmaları bile takipçilerinden gizler, Perinçek, Meydan, Y.ozdil, Kırmızı Kedi, Tarihçi Kitabevi ve benzerleri.

Avrupa'nın Euronews kanalının Türkiye versiyonu, ki Batı emperyalizminin seslerinden biridir, Macarlar Türk mü sorusunu sormuş. Bu soruya Macarların verdiği cevapları Türkiye'de kimse veremez diye tivitin altına herkes yazmış. Doğru, ama ilave edeyim, Atatürk karşıtı Ilber Ortaylı gibi Türk tarihi konusunda BATI yalanlarını gerçek gibi sunanlar, akademisyenler dahil kimse veremez! Biri farketmiş: videodaki son kişi Atatürk'le aynı şeyleri söylüyor diyor.

O zaman Atatürk'ün izinden giden kim? Macarlar mı, yoksa Türkiye'de kendilerine "ulusalcı" (her ne demekse) olarak tanıtıp siyasi, kültürel piyasadan yer kapan kurumlar ve şahıslar mı? Batı emperyalizminin sesi Euronews bile bunlardan (Ulusal Kanal, Odatv, Aydınlık, Sozcu, Kırmızı Kedi) vs.den daha "ulusalcı", en azından soruyor!

Kendilerine ulusalcı diyen kesimin de bu çöküşün sorumluları arasında olduğu ortada. Atatürk boşuna gençliğe hitabe yazmadı Nutuk'ta! En temel konular, en es geçilen konular aynı zamanda.

Siyasi partiler ve basın tamamen BATI emperyalizminin elinde çünkü 1945'te İnönü/CHP siyaseti ve askeri darbelerle kurulan borç-yağma ekonomisi kapitalizmin çöktüğünün artık ayan beyan görüldüğü bu günlere kadar, borçla batana kadar, "dinci/sağcı" iktidarlarla devam ettirilmiş. Üretim ekonomisi yerine zorla sadakacılık yerleştirilmiş.

Atatürk ismini kullanan küçük partilerin büyük partilerden bir farkı yok, hepsi kendi adamlarını kayırmaya çalışan kabileler şeklinde organize edilmiş. Atatürkçü diye meşhur edilenlerin tamamı sahte Atatürkçü olduğu için onlar da yine kendilerini gösteren medyaya bağlı.

En büyük sorun Neocon/Wall Street/Londra bankaları/NATO destekli askeri darbelerle, özellikle 12 Eylül darbesiyle, Atatürkçülerin ve solcuların kelimenin tam anlamiyla biçilmesidir, adeta yok edilmesidir. Yerlerine de kimse gelmedi, okumuşların hemen tamamı ya Batı devşirmesi oldu ya da Batı tarafından beyni yıkandı ya da sadece şahsi çıkarlarını kovalayıp kapitalist yağma düzenine katkıda bulundular. Bu sırada, Atatürk isminden faydalanan makyavelist küçük partiler de Türkiye'ye çok büyük zarar verip (Vatan Partisi, HEPAR vs.), tüm yolları kapattı.

Türkiye'de Atatürkçülüğü veya solu temsil eden bir siyasi parti veya kurum yok. Yakın bir gelecekte de olacağını sanmıyorum, halkın da, okumuşların da, böyle bir talebi yok.

Ancak büyük bir mutlulukla, kapitalizmin ve BATI emperyalizminin dünyada yenildiğini söyleyebilirim.

Borca ve sürekli savaşa dayanan kapitalist sistem bitmiştir. Bu, mücadele eden halkların, ve ben dahil, dünyanın her ülkesinde mücadele eden herkesin zaferidir.


Sınırlı bir dünyada sınırsız büyümeye dayalı kapitalizm fizik kurallarına aykırı, sahtekarca bir saadet zincirinden (Çiftlikbank, Titan vs. gibi) ibaretti.

Son yıllarda, Türkiye de dış etkilerle bu değişimi yaşamaya başlamıştır, ve dünya değiştikçe zorunlu olarak Türkiye de değişecektir. Yerli/milli görünümlüler bu değişimleri kendilerine mal ederek yersiz ve milsiz siyasi ve ekonomik pastadan pay kapma çabalarına devam edeceklerdir.

Mehmet Kurtkaya
21 Aralık 2018
Güncelleme 17 Ocak 2020

Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

E-KİTAP: PDF FORMATINDA SÜMER TÜRKLERİ: UYGARLIĞIN SİBİRYA'DAN MEZOPOTAMYA'YA YOLCULUĞU

My Latest Book!
English was Turkish

English was Turkish: Sumerian roots of Indo-European Languages

Amazon Kindle - PaperbackAmazon Kindle
Amazon Kindle -Ilk yayınlanma: 20 Aralık 2018. Güncelleme 17 Aralık 2019 SumerianTurks